Header AD

Mba mailo ihany rehefa manao kaonty Facebook fôsikaOlona miisa 352 no nizara ity fanambara nataon'i Sergent Chef Claude Razanabary ity hatramin'izao fotoana anoratanay izao. Tsy hidiranay izay mety ho fahamarinan'ny lazainy na tsia fa ny hita aloha dia zava-doza izany.

Indro averina adika eto ny nosoratany :

FANAMBARA

Izahay rehetra ato amin'ny " Fikambanan'ny Manamboninahitra lefitra ato amin'ny tafika Malagasy Mitambatra" (FMLTMM) misy ny zandarimariam-pirenena, ny polisim-pirenena ary ny mpiandry fonja izay manana ny foiben-toerana eto Ambalavao Fianarantsoa dia manao izao fanambarana izao:
-Rehefa nidinika niaraka tamin-dramatoa, natrehan-dramatoa mpanolontsainany izahay ny faha 21 jona 2016,
-Rehefa nidinika niaraka tamin'Andriamatoa Rivo RAKOTOVAO, filohan'ny antoko HVM sy ny talen'ny kabinetrany,
-Rehafa nahatsapa ihany koa fa "tsy mandeha mihitsy ny raharaham-pirenena" noho ireo mpikambana ao amin'ny govenementa sy ireo mpanolntsaina manodidina ny Filoha ary ireo mpitarika Andrim-panjakana isan-tokony, fa indrindra ireo mpitarika ny vondron-tafika rehetra eto amin'ny firenena izay tsy mijery hafa tsy ny tombontsoany,
-Rehefa nahatsapa izahay fa toa natao "mpisolo vaika ny ankalana" fotsiny ny fitambaran'ny Tafika Malagasy noho ny tsy fahaombiazan'ny mpitondra,
Dia nandray ny fanampahan-kevitra hanaitra ny vahoaka sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena tamin'ny alalan'iny fampiasan-kery teny Mahamasina iny ary nanapa-kevitra hanao hetsika lehibe toy ireny.

Noho izany dia:
"Ambaranay etoana fa izahay no tompo-marik'iny hetsika fanapoahana teny Mahamasina iny"

Mao ny tanjona tiana h tratrarina tamin'iny hetsia iny, taorian'ny fivoriana nataonay nanomanana izany.
-Fanairana ny vahoaka Malagasy fa tsy misy vidiny ny ain'ny vahoaka rehefa ny tombon-tsoan'olom-bitsin'ny fitondrana no misy mitady hanimba
Aoka ho fantatsika fa ny mpanankanto Stephanie no isan'ny voakendry tamin'iny hetsika iny, noho izy fantatra fa mpisakaiza tamin'ny Filoha ka tsy noleferin'ny vadiny mihitsy izany. Tany Mahajanga no nahatratraran-dramatoa izany fiharahana izany.
-Fanairana ny vahoaka fa indrindra ny mpikambana HVM rehetra fa misy fikasana hanongana an'andriamatoa Rivo Rakotovao ankehitriny, noho izy hany sisa manana fikasana hitantana io antoko io, ho any amin'ny fampandaniana an'ny Filoha ny taona 2018.
Filazana ho an'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena fa izahay ao anatin'ny fikambanana FMLTMM dia tsy handray andraikitra mihitsy ho fiarovana ireo mpivory mandritry ny fihaonambem-pirenen'ny tany miteny frantsay,izay hatao eto Antananarivo ny volana Novambra ho avy izao.
-Fanairana ireo tia tanindrazana rehetra fa ataon'ny mpitondra ankehitriny tantely hafa-drakotra ny harem-pirenena ka tsy misy ho lovan'ny taranaka aoriana intsony.
-Fiantsoana ireo vahoaka mbola manam-pinoana fa Masina i Madagasikara ka tsy azon'ireo ambodia rehetra ho viraviraina, hitaotra sy hanambatra ny hery ka hampitsahatra izao fitondrana izao.

Mbola hisy ireo toro-marika hambara miaraka amin'ireo mpikambana ao amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena miaraka amintsika tsy ho ela.

Masina ny Tanindrazana
Antananarivo faha 30 jona 2016
Ny filohan'ny FMLTMM
Sergent Chef Claude Razanabary

Raha tsy mbola voafafa dia azo jerena eto ity publication ity.

Tsy voatery ny mpanao ratsy ihany no manao kaonty fôsika amin'ny Facebook fa rehefa hilaza zava-doza ianao, na marina aza, dia mety ho tonga amin'izany.

Ireto misy torohevitra efatra tsotra be, rehefa hilaza loza ambadika kaonty fôsika dia:
- Tandremo ny fahadisoan-tsipelina, andrianinao ny an'ny hafa fa ny tenin-drazanao mba fehezo;
- Aza alefa eo amin'ny mur-n'ilay kaonty fôsika kaontinao fa atsipazo any anaty groupe feno olona any;
- Mba ataovy "velona" ilay kaonty hampiasainao: ampirido namana maromaro, mba manaova J'aime na commentaire eny rehetra eny, mandraisa anjara amin'ny resaka any amin'ny groupe... ataovy izay tsy ahafantaran'ny oloona hoe fôdika anie io compte-nao io;
- Rehefa "velona" ny kaontinao dia tsy voatery ianao, amin'ny kaontinao tena izy, intsony no hanaparitaka voalohany izay loza lazainao fa ireo namanao izay mahita azy.

Raha ny an'ingahy Sergent Chef Razanabary Claude, ahoana moa no fomba ahitan'ny olona ny zavatra nalefany kanefa izy tsy manana namana na tokana aza? Sady amin'izay tsy mba nataony tanaty groupe feno olona fa teo min'ny mur-ny tokony tsy hisy mpijery teo...

Anjaranareo no manohy ny fanadihadiana raha te hahalala hoe iza àry i Claude Razanabary. Tsy sanatria hanampy ireo izay hanaketoka io olona ambadiky ny kaonty Claude Razanabary io, raha ho lany ihany atsy ho atsy ny Code de la communication, fa milaza aminareo somary basibasy vava na koa mpanao somonga toa anay mba ho mailo.
Mba mailo ihany rehefa manao kaonty Facebook fôsika Mba mailo ihany rehefa manao kaonty Facebook fôsika Reviewed on juillet 02, 2016 Rating: 5

Post AD