Header AD

Bessa sy Lôla (tanora mpivady vao) : "Aza hidirana ny fiainanay"Nalaza tsy fidiny izy mivady kely ireto noho ny hetraketraky ny tambazotra sôsialy Facebook. Raha izohiana ny tantara dia andro vitsivitsy lasa izay no nisy nanaparitaka tamin'ny Facebook ny sarin'ny mariazin'i Bessa sy Lôla.

Tsorina aloha fa hafakely ny sary satria dia tsy nanao akanjo fentina miangona i Bessa satria araky ny maha tanora tsy taraiky lamaody azy dia nanao fiakanjo "swag" sy niloloha kasikety izy. Ny an'i Lôla indray kosa dia akanjo mariazy ara-dalàna.

Noho io fiakanjon'i Bessa io indrindra dia tsy nahatam-bava ireto malagasy mpiray Tanindrazana faly hitsikera tsy am-piheverana, ary ny loza dia voatsikera hatramin'ny vary sy henabe ao anaty lovia, sy ny "Bonbon Anglais" nasiana jus naturel.
Ny vehivavy sy ny sarimbavy no tena nanala azy tao, nitsikera ka nitsikera, nihomehy ka nihomehy, nanao eso-teny ka nanao eso-teny -nefa inona moa no hidirany amin'ny fifankatiavan'olon-droa?

Noho izany rehetra izany dia tsy tontosa araky ny tokony nanaovana azy ny volatantelin'izy roa kely, nanaiky ny hizara aminay ny alahelony izy mivady : "Mifona re tompoko raha tsy tianareo ny sarinay mivady, mifona raha tsy mba mahatakatra velondrirana sy palitao izahay, mifona raha izay akanjo tiako indrindra no nanaovako tamin'ny mariaziko...", hoy i Bessa tamin'ny endrika mahaontsa tokoa.
"Mifankatia izahay, izay no lehibe indrindra. Na hena tsy voatetika sy vary mena manta moaka aza no teo ambony lovianay dia anay izany, fitiavany ny fianakavianay izay tonga teo nizara ny hafalianay. Izay no takatray sy vitan'ny fonay. Ka aoka re ry malagasy manam-bola, manana izay ilaina, avelao izahay hiaina ny fitiavanay.", hoy kosa i Lôla.

Malahelo mafy izy roa kely, mbola mitohy hatrany anefa ny fiomehezana azy mivady ao anaty Facebook ao. Asa inona no ahazoan-dramalagasy fy amin'izany manambany mpiray Tanindrazana aminy izany.

Izahay dia mirary soa ho an'i Bessa sy Lôla, mahareta hatramin'ny farany r'izy roa kely, miteraha fitolahy sy fitovavy!

Bessa sy Lôla (tanora mpivady vao) : "Aza hidirana ny fiainanay" Bessa sy Lôla (tanora mpivady vao) : "Aza hidirana ny fiainanay" Reviewed on août 12, 2016 Rating: 5

Post AD